om företaget

Sture Byberg Ingenjörsbyrå AB startade sin verksamhet i Göteborg 1984 av Sture Byberg. Lars Folkerman övertog rörelsen 2001 och har varit dess ägare
fram till försäljningen till PE 1/2 2018. 


Vi är ett konsulterande företag inom byggsektorn med kontor i Göteborg.

Vår huvudsakliga verksamhet består av att utföra arkitekt och konstruktionshandlingar. Vi gör även uppföljningar  på byggarbetsplatser med ekonomisk och teknisk kontroll samt besiktningar och kostnadskalkyler.

Vi utför projektering av bl.a. industri och kontorsbyggnader, butiker, bensinstationer samt verkstäder för bilar, spår -och järnväg, samt bostadshus och villor.

Sture Byberg Ingenjörsbyrå AB har för närvarande 5 medarbetare anställda, vars erfarenhet och kompetens är en stor tillgång och styrka i firman. Med hjälp av modern CAD-teknik och datakommunikation kan vi erbjuda konsulttjänster till mycket förmånliga priser. Vårt kontor finns i Göteborg, nära Mölndals kommungräns.

Under årens lopp har bra kontakter och samarbete skapats med andra konsultkollegor i angränsande branscher vilket ger oss en stor flexibilitet och kompetens inom flera olika verksamheter